Vergoedingen

Vergoeding vanuit uw zorgverzekering

In 2023 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling wordt verrekend met het eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De directe tijd in mijn praktijk of bezoek aan huis wordt altijd gecombineerd met indirecte tijd. De nota binnen de 3 uur wordt direct ingediend bij uw zorgverzekeraar. Gebruikt u meer dan 3 uur op jaarbasis dan ontvangt u een factuur.  

Het is per aanvullende verzekering en per verzekeraar verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding. Wanneer uw consulten niet meer voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen, bijvoorbeeld bij overschrijding van het aantal te vergoeden uren of wanneer u uw afspraak niet nakomt, ontvangt u zelf de rekening. Het uurtarief is € 95,- Bij huisbezoeken geldt een “uittoeslag” van € 27,50

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Direct naar de diëtist

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de behandeling niet als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terugvinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Indien u zich meldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarin beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of u met uw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseren wij u om een afspraak te maken bij uw huisarts. Ik heb hiervoor de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek gevolgd om de screening adequaat uit te voeren.

Verhindering

Ik hanteer een termijn van 24 uur waarbij de afspraak afgezegd wordt, zonder dat ik die in rekening breng. Indien de afspraak niet binnen dit tijdsbestek wordt afgezegd of helemaal niet wordt afgezegd wordt de gereserveerde contacttijd in rekening gebracht.